Katedra Historii Nowożytnej
Witamy na stronie Katedry Historii Nowożytnej UKW Witamy na stronie Katedry Historii Nowożytnej UKW

Witamy na stronie Katedry Historii Nowożytnej UKW

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą rekrutacyjną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

o katedrze

Pracownicy Katedry Historii Nowożytnej koncentrują swoje dociekania badawcze przede wszystkim na szeroko rozumianej kulturze czasów nowożytnych, ale też czasów nieco późniejszych aż po historię najnowszą . W zakres zainteresowań wchodzą między innymi:

  • badania nad dziedzictwem kulturowym małych miast ziemi chełmińskiej, ziemi michałowskiej, Kujaw, północnego Mazowsza, Wielkopolski,
  • badania nad formami życia codziennego w ośrodkach miejskich ziemi chełmińskiej w okresie staropolskim,
  • badania nad dziejami małych miast i mieszczaństwa  w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, strukturami społecznymi, kulturą materialną, gospodarką, sytuacją kobiet w małych miastach wielkopolskich w XVI-XVII wieku,
  • badania nad testamentami i inwentarzami mieszkańców małych miast Rzeczypospolitej, zagadnienia związane z dziedziczeniem, ale również majątkiem mieszczan, relacje rodzinne i sąsiedzkie,
  • badania nad wkładem cudzoziemców w kulturę polską czasów stanisławowskich,
  • przestępczość w okresie stanisławowskim,
  • badania nad występowaniem epidemii w czasach staropolskich i ich w pływem na stan demograficzny, historia medycyny,
  • historia Kościoła  katolickiego na przykładzie diecezji chełmińskiej: organizacja życia religijnego, formy kultu, obrzędowość, religijność, sztuka sakralna i sepulkralna,
  • zagadnienia symboliki sztuki religijnej.


Pracownicy katedry współpracują z wieloma instytucjami naukowymi, biorą udział w licznych konferencjach tak w kraju jak i za granicą.